Aar Rijn en Gouwe Show 2008

De 18e editie van de kleindierententoonstelling van Pluimvee- en Konijnenfokkersvereniging Nieuwkoop en Omgeving zit er weer op. Vrijdagavond 10 en Zaterdag 11 oktober konden liefhebbers een kijkje nemen in een bedrijfshal van Peter Vink.

Opbouw

Het voorwerk was in de dagen voorgaand allemaal al gedaan door een groot aantal leden, voordat het grote publiek kwam. Dit betekend het opbouwen van de kooien, aankleding van de bar.
Op donderdag vonden de keuringen door de diverse Keurmeesters, van de 551 inzendingen plaats. Bijzonder trots zijn we ook dat er van deze ingezonden dieren een aantal van een
10-tal jeugd inzenders zijn.

Prijsuitreiking

Op Vrijdagavond reikte wethouder Hennie Brouwer de prijzen uit.
De uitslagen kunt u hier lezen. Na afloop van de uitreikingen was het erg gezellig en draaide ook het Rad van Avontuur een aantal maal.

Zaterdag

Zaterdag was het de hele dag een komen en gaan van bezoekers. Ook hebben diverse klassen van scholen uit de omgeving een bezoekje gebracht aan de tentoonstelling.
’s Middag draaide ook het Rad van Avontuur weer om de gemaakte kosten wat te kunnen dekken.

Copyright ©  2020  PKV Nieuwkoop en Omstreken
Alle rechten voorbehouden.
Gemaakt door Rednose © 2015