Kleurdwerg Midden Blauw Marter

De Kleurdwerg is het kleinste konijn van de ons bekende huiskonijnen, en wegen volgens de standaard tussen de 800 en 1100 gram wanneer zij volwassen zijn. Het worden Polen genoemd als zij wit zijn.
De laatste 20 jaar heeft er een verschuiving plaatsgevonden bij de konijnenfokkers van groot en middelgroot naar de dwergjes. Dit ook vanwege de beperktere mogelijkheden tot huisvesting.
De Kleurdwerg is onstaan uit de (witte) Pool welke weer is voortgekomen uit het Engelse Polishkonijntje.

In 1938 heeft de Hollandse smid Hoefman uit Brielle de kruising gemaakt tussen het in zijn omgeving voorkomende wilde duinkonijn en de tamme witte Pool. De te grote en te wilde nakomelingen heeft hij teruggekruisd, waardoor type en bouw beter werden en ook meerdere kleuren ontstonden.
Later werden ook Blauwe Weners, Marters, Russen, Hollanders enz ingekruisd.

Momenteel zijn er ruim 20 kleuren in de standaard erkend, en is de Kleurdwerg uitgegroeid tot een erg populair ras.
Het type van onze Kleurdwerg is kort geblokt.(walsvormig) breed in de achterhand en schouders. In het zijprofiel zien we 3 gelijke cirkels , waarvan een de kop voorstelt.
Alles moet goed afgerond zijn.
De ogen springen iets uit, hetgeen een zeer levendige uitdrukking aan het konijntje geeft. Boven op de kop staan de kleine oortjes welke maximaal 6 cm lang mogen zijn.

DwergMiddenBlauwIkzelf fok de Kleurdwerg Midden Blauw Marter, afgeleid van de kleur van de wilde Steen-of Boommarter.
Hiertoe zijn de grote Marterkonijnen ingekruisd in de Pool. Het heeft wel een groot aantal kruisingen geduurd voordat er een kleurdwerg ontstond met het juiste type, en met de correcte kleur (zonder strijd geen overwinning).
De kleur Midden Blauw Marter vererft intermediar (spalterbig) met als gevolg 50% nakomelingen in de juiste kleur 25% zijn Donker Blauw Marter (onjuiste kleur) en 25% is wit of Rus (wit met blauwe neus/onjuiste kleur/zwever).
Daarnaast mag de dwergfaktor maar 1x door de ouders worden doorgegeven. Als beide ouders de dwergfaktor vererven,is er sprake van de lethale faktor en zijn deze extra kleine diertjes(peanuts) niet levensvatbaar en gaan binnen enkele dagen dood. Daarnaast mist 25% van de nakomelingen de dwergfaktor (z.g nondwergen) en worden te lang en te groot, en hebben veel te lange oren, en zijn niet showwaardig.
De kleur Midden Blauw Marter is een teerblauwe porceleinkleur over het gehele lijfje, met donkerblauw op de zogenaamde extremiteiten, zijnde neus, oren, poten en staart.

Het is dus niet eenvoudig om het juiste type diertje met de juiste kleur op de show van Nieuwkoop en Omstreken tentoon- te stellen, maar bij succes is de geluksbeleving enorm.

Copyright ©  2020  PKV Nieuwkoop en Omstreken
Alle rechten voorbehouden.
Gemaakt door Rednose © 2015