Foktoom

Hoe stel ik een foktoom samen

Het samenstellen van de foktomen is natuurlijk heel erg belangrijk om succes te hebben in de kleindierensport. Bij de selectie naar de prestatie zullen de hennen een vol, uitgegroeid lichaam moeten hebben alvorens ze met het leggen beginnen. Deze prestatie, het leggen, zullen we nooit uit het oog mogen verliezen. 
Het begrip prestatie en schoonheid moeten we zo dicht mogelijk benaderen. Dieren die in de ontwikkeling achter zijn gebleven, en toch qua vorm en kleur zeer goed zijn, liever niet gebruiken in de foktomen. 

Bij het uitzoeken van de fokhennen naar het principe rastypische eigenschappen, is het type de voornaamste eigenschap. Bij een goed type horen: rasgebonden typische boven? en onderbelijning, een vol lichaam, een behoorlijk brede stand van de benen. 
Bij kuifhoenders hoort natuurlijk een vaste kuif, die zichtvrijheid geeft. Een brede veer en een sprekende kop horen er ook bij.

Keuze van de fokhaan

Het is natuurlijk een normaal streven om onze stam in de loop van de jaren te verbeteren. Daarom sluiten we bepaalde hennen, die een beoogde prestatie niet kunnen brengen, uit van onze foktomen. 
Grote waarde hechten we aan een goed vaderdier, de haan, want hij is de helft van de toom. Een slechte haan kan over jaren de hele nafok bederven. 

De legprestatie en ook de grootte van het ei wordt in hoge mate door de haan bepaald op grond van vererving van zijn moeder. Als we scherp selecteren op de hennen zullen we dat zeker bij de keuze van de haan moeten doen.

Verzorging

Als we de dieren bij elkaar zetten is het aantal hennen bij een haan afhankelijk van: de ruimte die wij hebben, jonge of oude haan, veel of weinig kuikens.
Wij zorgen wel dat de beste stal en uitloop voor de fokstam is. Bij meerdere tomen ook de beste hokken voor de foktomen. We zorgen altijd voor vers en schoon drinkwater en als hoofdvoer zouden wij een foktoomvoer willen adviseren, met daarnaast een kleine hoeveelheid gemengd graan.
Ook groenvoer mag rustig verstrekt worden in de vorm van rode wortelen en verschillende koolsoorten, als het maar vers en schoon is.

Als bodemstrooisel is bijna alles goed, mits het droog is. Hoenders hebben een hekel aan vochtig strooisel.
Wij hebben heel goede ervaringen, met een mengsel van gehakselt stro en droge houtmot.

Paringen

Er wordt in onze hobby veel gepraat over inteelt. Dit is: het paren van aan elkaar verwante dieren. 
Het doel wat men nastreeft is natuurlijk bepaalde heel goede eigenschappen vastleggen in de stam. Daarom alleen fokken met dieren die sterk en gezond zijn.
Ook moet men vermijden dat bepaalde ongunstige eigenschappen samen komen. Dit geld zeker voor de legprestatie. Want dit is eigenlijk de voornaamste eigenschap van onze hoenders. 
Vooral de haan bepaalt voor een groot deel het aantal en de grootte van het ei. Hoeveel fokkers hebben in de loop van de jaren de kwaliteit en de legprestatie van hun dieren achteruit zien lopen door een verkeerde keuze van een haan?

Schoonheid en kleur moet niet op de eerste plaats ons fokdoel zijn. Als men de ruimte heeft om meerdere foktomen samen te stellen is het gevaar om in kwaliteit achteruit te gaan, een stuk kleiner. 

Boekhouding

Een goede boekhouding kan in deze een welkom hulpmiddel zijn. 
Hierin nemen wij de volgende punten op: 

- legprestatie
- bevruchting
- uitkomst
- vitaliteit van de kuikens
- opfokresultaten
- type- en kleurverbeteringen. 

Wij wensen U veel succes met de samenstelling van de foktomen.

Copyright ©  2020  PKV Nieuwkoop en Omstreken
Alle rechten voorbehouden.
Gemaakt door Rednose © 2015