Brahma


De Brahma is in zijn majestueuze verschijningsvorm met recht de koning onder de hoenderrassen, ze behoort tot de groep reuzenrassen, samen met de Cochin en Langshan.

De Brahma is degene die het best bestand en beschermd is tegen koudere winterse omstandigheden. Dit komt door de rijke donzige bevedering, de been- en voetbevedering welke de tenen aan de buitenkant afdekken en door zijn relatief kleine kopversierselen (kam en kinlellen) die minder vatbaar zijn voor bevriezing. Ook zijn ze in staat om een wintervoorraad vet aan te leggen als ze daartoe de kans krijgen.

Herkomst

De drie genoemde rassen hebben ongetwijfeld dezelfde voorouders welke voorzover nu nog na te gaan is moeten zijn ontstaan in Azië. Deze reuzenhoenders waren ten tijde van het voormalige Chinese keizerrijk al bekend.
Door diverse publicaties weten we dat ze vanaf het midden van 19e eeuw in Amerika en Europa zijn in gevoerd vanuit Azië. Hierover doen meerdere versies van het verhaal de ronde, de waarheid zal wel ergens in het midden liggen.brahma-15527Ten tijde van de eerste aanvoer in Amerika en korte tijd later Europa waren de donkere (thans geheten Columbia) en de lichte (nu Meerzomig Zilverpatrijs) het meest in trek vermoedelijk vanwege de onbekendheid van deze kleuren. 
Daarnaast zijn er meerdere kleuren omschreven, ongetwijfeld de nu in deze tijd genoemde Meerzomig Patrijs en Buff Columbia kleurslagen. De donkere en lichte kregen de overhand, zodoende raakten de andere kleurslagen in de vergetelheid.
Vrij kort na aankomst distilleerden de fokkers die in het bezit kwamen van de aangevoerde dieren de drie verschijningsvormen: Brahma, Cochin en Langshan zoals we ze nu nog kennen.
Sinds hun komst rond 1860 is er niet zo veel veranderd getuige de afbeeldingen die er zijn, een bewijs dat de oervorm met zijn verschillende kenmerken vast verankerd is.
De Brahma heeft na zijn komst veel invloed gehad op het ontstaan van nieuwe rassen, door kruising met de al al aanwezige zogenaamde landhoenrassen die in Europa en Amerika voorkwamen, deze waren over het algemeen belangrijk kleiner. 

De nieuwe in aanvang nut- en later sportrassen zijn in het buitenland o.a. de Wyandotte, de Sussex, de Rhode Island Red en de Plymouth Rock. 
In Nederland is het onze nationale trots de Barnevelder die Brahmabloed voert als mede de Welsumer waarbij in beide gevallen o.a. de bruine eikleur van de Brahma afkomstig is.

Karakter

Het karakter van de Brahma's kunnen we zonder meer vriendelijk noemen, de aaibaarheidsfactor is groot, in de tegenwoordige tijd zeker van belang.
Van jongs af aan gewend aan mens en dier is het een genoegen om met deze dieren om te gaan. De agressie van de hanen komt maar sporadisch voor, en is dan meestal dan nog een gevolg van een verkeerde behandeling.

Brahmakriel

Naast de grote Brahma is, geheel conform de tijdgeest destijds, vrij kort na zijn komst de Brahmakriel gecreëerd. Er was in die tijd al een behoefte om op een beperkte uitloop deze fraaie hoendervorm in het krielformaat te kunnen houden.
Vooral Engeland en Duitsland hebben voor de "donkere" en "lichte" kleurslagen de basis gelegd, later voor de nieuwere kleurslagen Meerzomig Patrijs en Buff Columbia heeft Nederland zich gemanifesteerd. brahma_tekVoor de Berken kleur en de blauwe variëteiten in Columbia en Patrijs ligt de bakermat geheel in Nederland.
De Brahmakriel moet in zijn voorkomen in principe dezelfde verhoudingen laten zien als de grote Brahma, dat wil dus ook zeggen een "grote" onder de krielen. 
Dezelfde verhoudingen voor zover dit op een natuurlijke manier mogelijk is.

Welzijn

Een groot misverstand is dat de been- en voetbevedering van de Brahma een belemmering zou zijn voor het welzijn van de dieren.
Het tegengestelde is waar. Ze hebben het van nature meegekregen ter bescherming tegen koude, en geeft ze tevens de mogelijkheid om op sneeuw een beter draagvlak te hebben.
Het is wel zo dat als deze voetbevedering overdreven wordt, dit een belemmering kan zijn bij het lopen. Het is een taak van de fokkers om dit niet te overdrijven. 
Bij Brahma's die een vrije uitloop hebben, dat wil zeggen die kunnen scharrelen, is de voetbevedering enigszins afgesleten. 

Bij de beoordeling op de tentoonstelling wordt hier ook rekening mee gehouden het is tevens ook een constatering van vitaliteit van de dieren.

bron: http://www.brahmaclub.nl/DMB.htm

Copyright ©  2020  PKV Nieuwkoop en Omstreken
Alle rechten voorbehouden.
Gemaakt door Rednose © 2015