De Barnevelder

THE BARNEVELDERSTORY

Witte Barnevelder - Cor AmmerlaanAls lid van Nieuwkoop en Omstreken doe ik met konijnen Kleurdwergen (nu Midden Blauw Marter) en kippen grote Barnevelders mee aan de grote open Rijn en Gouwe Shows van onze vereniging. Eerder met Bruin-dubbelzwart gezoomd, maar nu al jaren met de Witte kleurslag.
Omdat ik ook lid ben van de speciaalclub “De Barnevelderclub”, welke enkele jaren terug opriep om de kleuren Zwart en Wit welke bij de fokkers snel in aantal terugliepen t.o.v. de gezoomden, in ere te houden, ben ik naar de Witte kleurslag overgestapt.

hen_zilverBij het grote publiek staat de Bruin dubbelgezoomde Barnevelder synoniem voor alle legkippen in Nederland, terwijl de kleuren Zwart en Wit al vanaf de oorsprong deel hebben uitgemaakt van deze grote kippenfamilie (hoewel in een veel kleiner bestand).
In ong. 1960 is de kleur Blauw dubbelgezoomd aan het kleurenpallet toegevoegd, en in de afgelopen jaren is door Barnevelderfokker Bert Beugelsdijk de nieuwe kleurslag Zilver dubbelZwartgezoomd gecreeerd, en in de standaard opgenomen.
Voorlopig alleen voor de krielen, maar straks mogelijk ook bij de grotere soorten. 

OORSPRONG VAN DE BARNEVELDER

Oorspronkelijk waren de Barnevelders pure legkippen. Volgens oude krantenberichten zouden de voorlopers al in 1850 bestaan hebben.
Van Esveld kruiste landhoenders met Cochin, om de winterleg en ook de diepbruine kleur te verbeteren. Om deze eigenschappen nog verder te versterken kruiste men in latere jaren nog enkele Aziatische rassen in, Brahma, Croad Langshan, Indische vechthoenders en Orpington.
In latere jaren ook goudgezoomde Wyandotten en Rhode Islanders.
Barnevelder_bruinOmstreeks 1890 is in de omgeving van Barneveld deze kip grootschalig ingezet bij de comerciele legbedrijven. Deze voorlopers legden wel 180 eieren per jaar.

Omstreeks 1920 werd er een Barneveldersfokkersgroep opgericht met als doel ook het uiterlijke verschijningsbeeld gemeenschappelijk te maken.
In 1921 werden voor de eerste maal Barnevelders op de wereldtentoonstelling voor hoenders in Amsterdam geshowd. De diepbruine eieren ontwikkelden zich tot een enorm exportsucces.
In 1923 werden van Barneveld uit 24 miljoen eieren uitgevoerd naar o.a. Engeland, Duitsland en Denemarken. Dit aantal werd in de daarop volgende jaren verder opgevoerd.
De Barnevelderkrielen zijn in 1930 gelijktijdig in Duitsland als ook in Engeland ontstaan, door zwarte Plymouth Rocks, en zwarte Wyandotten In de grote Bruin dubbelgezoomde Barnevelders in te kruisen, en verder te verdwergen. 

TYPE EN BOUW

Een holle rug, de staartpunt heeft de gelijke hoogte als de kop.
Het diepste punt van de ruglijn, is daar waar de hals de rug raakt, duidelijk voor de diepgele poten.
Een diepe borst.
Een enkele kam met vijf of zes punten.
Oren, gezicht, lellen en kam moeten helderrood zijn. 

DE BARNEVELDER NU

barnevelders

De betekenis van de Barnevelder is nu veranderd van comercieele massa-legkip naar hobby- en showkip, en is op veel tentoonstellingen, ook die van Nieuwkoop e.o., te bewonderen.  
Voor  mensen met een iets grotere tuin, houdend van een kakelvers eitje is de rustige, zeer fraaie, goed leggende Barnevelder een uitstekende optie, waar men zeker geen spijt zal hebben. 

 

 

Cor Ammerlaan

Copyright ©  2020  PKV Nieuwkoop en Omstreken
Alle rechten voorbehouden.
Gemaakt door Rednose © 2015